Silobas Neden Patlar? Silobasların Patlama Nedenleri?

BUNLARI BİLİYOR MUSUN?
Silobas Neden Patlar? Silobasların Patlama Nedenleri?
Taşıdıkları yük itibariyle tehlikeli sınıfına girmeyen ancak taşıma şeklinden dolayı basınçlı kaplar statüsünde değerlendirilen silobaslar, gerekli kontroller yapılmaz ve standartları karşılamazlarsa can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Bu yüzden silobasların periyodik muayenelerinin yapılması ve CE işaretine uygun üretilmesi gerekiyor. TREDER Haber Dergisi silobaslar ile ilgili önemli bir dosya çalışması yaptı.

Türkiye son yıllarda inşaat sektöründe baş döndürücü bir gelişme kaydediyor. Gerek mega projeler, gerekse de konut projeleri halen ekonomide önemli bir hareketlilik sağlıyor. Ancak bu hareketlilikte araç ve ekipmanların standartlara uygunluğu göz ardı ediliyor. Silobasların taşımacılık sektöründe hazır beton ürünlerinden gıdaya kadar çok fazla kullanım alanları var. Sektörde çokça kullanılan silobaslar basınçlı kaplar arasında yer alıyor ve denetimsizliği halinde araçların patlama riski ile karşı karşıya kalıyoruz. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na göre silobaslar, 97/23/EC Basınçlı Kaplar Yönetmeliği’ne tabi. Söz konusu yönetmelik maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların tasarım, üretim ve uygunluk değerlendirmesi usul ve esaslarını kapsıyor. Ülkemizde üretilmekte olan silobasların hacimleri 20 bin litreden den büyük olup, işletme basınçları 2 bardır. Dolayısıyla PSxV değeri 500 barxlitre değerinden çok yüksek olup 97/23/AT yönetmeliğinin kapsamı dışında kalanların belirtildiği 2. fıkranın “o” bendinde belirtilen şartların dışında. Bu özellikleri nedeniyle silobaslar 97/23/AT Yönetmeliği kapsamında.

Silobas sorunları tasarım aşamasında çözülebilir

Silobasların katı faz, dökme toz veya granül malzemelerin taşınması ve boşaltılmasına yönelik, yüksek mukavemetli, alaşımlı malzemelerden üretilmiş, kendinden şasili yarı römork ve araç üstü seçenekleri mevcut bulunan taşınabilir basınçlı ekipman türü. Silobaslar, insan sağlığını ve güvenliğini etkileyecek potansiyel tehlikeler içeriyor. Kullanım sırasında doğabilecek sorunların önceden tasarım aşamasında belirlenip çözülmesi ve bunun için, basınçlı kap tasarımında dikkatli ve ayrıntılı bir analiz yapılması ve sistemin çalışma şartlarında etkili olabilecek tüm yüklerin doğru olarak belirlenip hesaplamalara dahil edilmesi gerekiyor.

Hangi ekipmanlar denetlenmeli?

Silobaslar basınçlı bir ekipman olduğundan dolayı, güvenliği sağlamak amacıyla, fazla basınç oluşumu esnasında basıncı dışarıya tahliye eden ekipman olarak emniyet valfi bulundurmak zorunda. Ayrıca ekipman içerisindeki basıncı gözleyebilmek için ekipman üzerinde manometre de bulunmalı. Basınçlı ekipmanlarda kullanılan manometreler, emniyet valfleri ve kompresörler yılda en az 1 defa periyodik kontrolleri, üçüncü bir kuruluş tarafından yapılmalı. Üçüncü bir kuruluş tarafından denetlenmesindeki amaç, patlama tehlikesi bulunan silobasların, güvenlik ekipmanlarının doğru ve tam çalıştığından emin olabilmek ve en önemlisi can güvenliğini sağlamak.

TÜV-TÜRK muayene istasyonlarında takip sağlanabilir

Periyodik kontrollerin nasıl yapılabilirliğine örnek verecek olursak son yıllarda LPG’li araçların, TÜV-TÜRK muayene istasyonlarında, araçlarda bulunan LPG tankların onaylı periyodik kontrol formları isteniyor ve elinde olmayana işlem yapılmıyor. Silobaslar içinde emniyet ve can güvenliği açısından TÜV-TÜRK istasyonlarında kontrol edebilmek amacıyla emniyet ventilinin, kompresörün ve manometrelerin yıllık periyodik kontrollerinin onaylı formları istenerek bu takip sağlanabilir.

CE işareti nedir?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 20.04.2012 tarihinden itibaren silobaslarda,CE uygunluk işareti arıyor. Literatürdeki anlamı ‘European Conformity’ Avrupa normlarına uygunluktur. Bir ürün yada ürün grubunun, Avrupa Birliği’nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu, ‘ürün direktifleri’ olarak anılan temel gerekliliklere uygun olduğunu gösterir. Patlama riski barındıran söz konusu basınçlı ekipmanlar dahilindeki Silobasların bir tehlike anında insan sağlığına ve çevre güvenliğine kast etmeyeceğine emin olacak şekilde güvenlik donanımları ile donatılmalıdır.

Silobaslar neden patlar?

Kompresör, emniyet ventili ve manometrelerin periyodik kontrollerinin yapılmaması,
Basınçlı Ekipmanlara uygun saç kullanılmaması,
Silobas gövdesinde kullanılan sacın et kalınlığının yeterli olmaması,
Emniyet ventilinin doğru çalışmaması veya hiç çalışmaması,
Silobas üzerindeki ekipmanların kullanım talimat ve uyarı levhalarının bulunmaması veya farklı yerlerde bulunması.Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.