Silikon nedir?

Silikon Nedir

silikon kauçuk nedir   Silikon silisyumlu sentetik bileşiklerin genel adı. Silisyum atomları arasındaki oksijen bağlarıyla bağlanmış uzun zincirler oluşturulan bu bileşiklerin belli başlıları şunlardır;

Kısa zincirlerden oluşan ve sıcaklık etkisiyle viskozitesi çok az değişen en iyi yağlama yağları;

Daha uzun moleküllerden oluşan ve yüksek sıcaklıklara dayanabilen yağlama yağları;

Az çok  gelişmiş üç boyutlu moleküllerden oluşan ve çok yüksek sıcaklıklarda bile elektriği yalıtan reçineler.

Bütün silikonlar suyu geçirmediğinden sanayiden tıbba kadar geniş bir kullanım alanı vardır.

Silikon Kauçuk Nedir – Silikon Kauçuk Özellikleri

-60 °C ile 200 °C sıcaklıklar arasında kullanılır. Aralıklı olarak 250 °C’ye kadar dayanıklıdır. Başlıca kullanım alanı krank keçeleridir. Esneklik özelliği, hava direnci ve ozon dayanımı yüksektir. Yakıtlarda, EP katkılı yağlarda ve yüksek mekanik özellikler gerektiren uygulamalarda önerilmez.

Silikon II. Dünya Savaşı sırasında, askeri uygulamalarda istenen yüksek ısı dayanımı ihtiyacını karşılamak için ticari amaçlarla geliştirilmiştir. Daha sonraki yıllarda silikonlar üzerine çalışmalar devam etmiş ve malzemenin gerilme mukavemeti, esneme, sarkma ve direnç özellikleri sürekli geliştirilmiştir. Özellikle geliştirilen geniş sıcaklık aralıklarına dayanımı ve buna bağlı olarak fiziksel özellikleri, silikonları sentetik polimerlere göre daha üstün kılmıştır.

Silikon kauçuklar inorganik silika yani kumdan türetilmiştir. Silikonun belkemiği olan kumun oksijen atomları ile işlem görmesi sonucu silikon kauçuk elde edilmiştir. Bu temel işlem, diğer yüksek ısıya dayanıklı kuartz ve camdaki işlemlerle aynıdır. Bunun sonucu olarak, silikon kauçuklar düşük ve yüksek ısılara karsı mükemmel dayanım sağlamakla birlikte, bozucu etkenler olan ozon, hava şartları, UV ışınları, asit, baz, yağ, akışkanlar ve gıda ürünlerine karşıda direnç göstermektedir.

Bunun için birinci kalite solvent içermeyen silikon kullanmak gerekir. Ayrıca uygulama yapıldığında gıda ile temas ettirilmeden en az 3 gün beklemesi gerekmektedir.Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.